Купете Пощенска кутия с табла за вестници


Купете пощенска кутия с отделение за вестници, за да получавате вестника директно в дома си сутрин. Това ви спестява необходимостта всяка сутрин да взимате вестника от улицата.

Парцелна станция S
Пакетите могат да се поставят отгоре и да се изваждат отпред, с ключ, височина 120 см

422,92 €*
Парцелна станция M
Пакетите могат да се поставят отгоре и да се изваждат отпред, с ключ, височина 130 cm

495,49 €*
Съвет
Парцелна станция L
Пакетите могат да се поставят отгоре и да се изваждат отзад, с ключ, височина 150 см

531,76 €*